נובמבר 8, 2019

חנוך לוין, בכיר מחזאי ישראל שהלך לעולמו לפני שני עשורים, הציג את החברה האנושית מנקודת ראות הסותרת את הדימוי-העצמי המחמיא שבני-אדם אוהבים לשוות לעצמם: כל הרגשות הלגיטימיים, ה"יפים" והמתיפייפים שבני אדם אוהבים להתגדר בהם כמו בחליפה הדורה, מוצגים כהעמדת פנים…

חנוך לוין, בכיר מחזאי ישראל שהלך לעולמו לפני שני עשורים, הציג את החברה האנושית מנקודת ראות הסותרת את הדימוי-העצמי המחמיא שבני-אדם אוהבים לשוות לעצמם: כל הרגשות הלגיטימיים, ה"יפים" והמתיפייפים שבני אדם אוהבים להתגדר בהם כמו בחליפה הדורה, מוצגים כהעמדת פנים

×