בספר זה הודפס גם מאמרו של מנחם פרי "חיים ביחס: אחרית-דבר".

×