משרת מסור לגברת מחמירה | הפקותA Servant's Devotion to his Rigorous Lady

בכורה

1996
מספר הדמויות: 3
"

כמו בחלום בתנועה איטית, בלי לומר מלה, בעודי עושה את מלאכת הניקוי שלי, בּשׂר, חלקו מוצנע, חלקו גלוי, דורש דרישות סמויות, מוחלפים מבטי ציווי והכנעה, האוויר סמיך, הנשימה כבדה, ובבטן נח גוש קשה, מעיק, של השפלה. אין צחוק בעולם, אין מוזיקה, אין שמחה, העולם הוא מקום חמור שיש להתבזות בו.

"

 

×