אלמו ורות | הפקותElmo and Ruth

בכורה

1983
מספר הדמויות: 8
"

 המאורע המכריע בחיי בעיצומו: המלחמה בפיליפּינים.

ביני לבין האושר – פיליפּינים.

""

עד לפני יומיים לא היו פיליפּינים בעולם; לפתע אין בעולם אלא פיליפּינים. פיליפּינים ופיליפּינים, החלל שורץ פיליפינים.

"

 

×