קטשופ | הפקותKetchup-0

בכורה

1969 בימוי: דוד לוין
מספר הדמויות: 3
"

הנה הארץ השלמה, ועליה לא אמסור את נפשי,
ומה שמבטיח אלוהים, שיקיים על חשבונו הפרטי;
כי אני אינני חול אשר על שפת הים,
ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם.

"

בהשתתפות: תיקי דיין, טוביה צפיר (לסירוגין עם שמעון לב-ארי) וקובי רכט

מוזיקה: אלכס כגן ובני נגרי.

×