בכורה

1969 בימוי: דוד לוין
"

הנה הארץ השלמה, ועליה לא אמסור את נפשי,

""

ומה שמבטיח אלוהים, שיקיים על חשבונו הפרטי;

""

כי אני אינני חול אשר על שפת הים,

""

ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם.

"
×