גאולה | הפקותRedemption

מחזה בארבעה חלקים

בכורה

2013 בימוי: טל ברנר
מספר הדמויות: 30
"

 כבר קרה לי שראיתי שיניים נפלאות,

""

ופי הטבעת היה סתום לגמרי או אכול.

""

ומה יצא מזה? העבד אכל אבל לא חירבן,

""

החזיק מעמד שבוע, חלה ומת עם החרא בבטן,

""

והפסדתי אותו עם כל השיניים ביחד.

""

שלושים ושתיים שיניים הלכו לפח.

""

הפליטה חשובה מן הקליטה, תרשמו את זה.

"
×