הקיסר | הפקותThe Emperor

על-פי 'איוֹן' לאווריפידס

כל ההצגה מתרחשת ביום אחד משעת הצהריים עד שקיעה, לפני שער ארמונו של הקיסר.

×