פברואר 12, 2005

אפרת קרמזין (המדמה), רועי שולברג ונילי סחר | תצלום: עדי רייס
תפאורה: סונה הארוטיוניאן-קורצר
תאורה: תמר אור
מוססיקה: שי אלון ודן שפירא
ייעוץ ווקאלי: יונתן בן כנען

משתתפים:
אפרת קרמזין – המדמה; נילי סחר – הכוזבת/נסיכה/סריס אומנת; סימה נודלר – האמיתית/סריס שוט; אפרת בורוכובסקי – סריס המשכב/המפקד; ניר בלאסן – "הנסיכה"/יורש העצר; מיכל מוזר – סמל רפובליקה/סריס שער/סריס צעצוע; שירה קליין – כהן חצר/קצין רפובליקה; שירי אלרז – סריס נחרד/רופא/ילד/סריס צעצוע; יואב אמיר – סריס נבעת/נושא התלבושת; רועי שולברג – הכוזב/סריס האסלה; יוני גוטליב – האמיתי/"הקיסרית"; שירי גורפינקל – סריס השער; דן שפירא – זקן הסריסים; נתלי פיינשטיין – הקיסרית; ליאת קיסלוביץ' – סריס נרעש/חייל/סריס צעצוע/ילד קבר; קרן שכטר – סריס מתפלץ/ילד/סריס צעצוע; ליאת רוחם – סריס נבהל/נושא התלבושת.

אפרת קרמזין (המדמה), רועי שולברג ונילי סחר | תצלום: עדי רייס
תפאורה: סונה הארוטיוניאן-קורצר
תאורה: תמר אור
מוססיקה: שי אלון ודן שפירא
ייעוץ ווקאלי: יונתן בן כנען

משתתפים:
אפרת קרמזין – המדמה; נילי סחר – הכוזבת/נסיכה/סריס אומנת; סימה נודלר – האמיתית/סריס שוט; אפרת בורוכובסקי – סריס המשכב/המפקד; ניר בלאסן – "הנסיכה"/יורש העצר; מיכל מוזר – סמל רפובליקה/סריס שער/סריס צעצוע; שירה קליין – כהן חצר/קצין רפובליקה; שירי אלרז – סריס נחרד/רופא/ילד/סריס צעצוע; יואב אמיר – סריס נבעת/נושא התלבושת; רועי שולברג – הכוזב/סריס האסלה; יוני גוטליב – האמיתי/"הקיסרית"; שירי גורפינקל – סריס השער; דן שפירא – זקן הסריסים; נתלי פיינשטיין – הקיסרית; ליאת קיסלוביץ' – סריס נרעש/חייל/סריס צעצוע/ילד קבר; קרן שכטר – סריס מתפלץ/ילד/סריס צעצוע; ליאת רוחם – סריס נבהל/נושא התלבושת.

המדמה, ילד בן עשר, מתלבש בחדרו לטיול הבוקר השגרתי עם הוריו. הוא מתבשר על ידם בוקר תמים אחד, כי הפעם לא ישוב לביתו. כבנם הבכור, הוא נמסר לארמונה של קיסרית סין הגדולה בכדי לשמש לה סריס.
מדובר באחד מהמחזות הטראגיים הראשונים שכתב לוין, הטעונים בתכנים מיתיים ובניהם ההוצאה להורג וייסורי איוב הקודמים לו. כמו כן, ניתן לראות בו כמבשרם של הילד חולם וכריתת ראש. גם כאן, בוחן לוין את מנגנוני החמלה האנושית וגבולותיה.

×