(פזמון א-להיברכט על בעיית העצירות)

 

אדון קולומבוס, איש נועז,

ערך לו מסעות,

נסע, נסע, נסע, נסע,

ומה היה הסוד של קולומבוס?

– הוא קם כל בוקר ותיכף עשה.

 

ששת ימים

עשה גם אלוהים,

ושוורץ, שהוא בשר ודם,

מלא יושב – מלא גם קם.

רחם עלינו, אלוהים!

 

סיר אייזיק ניוטון, איש חכם,

ערך לו נסיונות,

ניסה, ניסה, ניסה, ניסה,

ומה היה הסוד של סיר ניוטון?

– הוא עשה מה שקולומבוס עשה.

 

ששת ימים

עשה גם אלוהים,

ושוורץ, שהוא בשר ודם,

מלא יושב – מלא גם קם.

רחם עלינו, אלוהים!

השיר על אדון קולומבוס הנועז וסיר ניוטון החכם | 1975

מה איכפת לציפור » הוי בשר, בשר, בשר
×