הכותל הוא

מקום קדוש,

תענוג

אותו לכבוש.

קיר כזה זקן, חביב –

הכותל המערבי!

 

מכל הגדוד

אשר עלה

נותרו בכותל

ארבעה.

קיר כזה זקן, חביב –

הכותל המערבי!

 

אז קם אחד

ללא ציצית,

חטף רסיס,

הלך בצ'יק.

קיר כזה זקן, חביב –

הכותל המערבי!

 

שני את

התפילין שכח,

כדור בראש –

וגם הלך.

קיר כזה זקן, חביב –

הכותל המערבי!

 

שלישי פגז

אותו ריסק

כי בכיפור

הריח סְטֶק.

קיר כזה זקן, חביב –

הכותל המערבי!

 

הרביעי,

זולל חזיר,

בצרור את

הנשמה החזיר.

קיר כזה זקן, חביב –

הכותל המערבי!

 

אז בא הרב

עם השופר,

אמר קדיש,

וגם קצת שר,

קיר כזה זקן, חביב –

הכותל המערבי!

 

הכותל על

שומריו מגן,

כי רק הרב

נשאר, אמן.

בלדה על כיבוש הכותל המערבי | 1968

מה איכפת לציפור » בוא אלי חייל נחמד
×