(עם פירסומן של תוכנית דיין ותוכנית אלון)

 

תוכנית שר התחבורה

מה עצוב הוא ליבי בהגיע הסתיו,

הקיץ הלך לדרכו ולא שב,

כבר נושרים העלים ברוח קרה

ואני הוא שר התחבורה.

 

תוכנית שר הבריאות

סנונית ראשונה לי צייצה בחלון,

מה לי כאב ומה לי יגון,

שלום ללילות ארוכים של עצבות,

אני הוא שר הבריאות.

 

תוכנית שר הסעד

כשראיתיך לראשונה עבר בי רעד,

מאז הפכת את כל חיי לחג,

אל-נא תראיני שאני רק שר הסעד,

כי יש לי מכונית וגם נהג.

 

תוכנית שר הדואר

צליל חדש לטלפון

ואני כה עליז,

אני שר הדואר –

ציף-ציף ביז-ביז.

 

תוכנית יו"ר הכנסת

כשאת יוצאת לך בין-ערבים למרפסת

ואור השמש בעינייך מנצנץ,

האם חשבת כבר גם על יושב-ראש הכנסת,

גבר קטךקומה, אך עם פטיש מעץ?

תוכניות שרים | 1970

מה איכפת לציפור » נשר שחור על גג אדום
×