הרב הראשי אהב את בריז'יט בארדו,

ובריז'יט בארדו אהבה את גינטר זאקס.

איש צדיק היה הרב הראשי,

אבל היה זה כה אנושי,

שהרב הראשי אהב את בריז'יט בארדו,

ובריז'יט בארדו אהבה את גינטר זאקס.

 

הרב הראשי התחתן עם בלומה פוקס,

ובריז'יט בארדו נישאה לגינטר זאקס.

אלוהים הטוב כי לעולם חסדו,

נתן לגויים את בריז'יט בארדו,

ולנו נתן עול מצוות ויגון חרישי;

זה סוף השיר על אהבת הרב הראשי.

הרב הראשי אהב את בריז'יט בארדו | 1982

מה איכפת לציפור » נשר שחור על גג אדום
×