תן גרון בריא לצעוק מכאב,

ולב בריא לשברון הלב,

ועיניים בריאות לראות כמה שחור,

ושיניים בריאות שיהיה מה שינשור –

 

תן לנו בריאות.

 

תן לנו בריאות לבכות על מה שאין,

ובריאות לקנא, ובריאות להתלונן,

וקצת בריאות לפחדים, לבדידות,

וגם להתייאש תן קצת בריאות –

 

תן לנו בריאות.

 

תן שפע בריאות לחלות כמו שצריך,

ועוד טיפת בריאות בשביל היסורים,

ותן לנו בריאות להבין בפשטות

שחיינו לשווא, ולשוא גם נמות –

 

תן לנו בריאות.

 

ותן לנו בריאות להבין בפשטות

שחיינו לשווא, ולשווא גם נמות.

תן לנו בריאות | 1985

מה איכפת לציפור » הוי בשר, בשר, בשר
×