לילה בהיר, ירח מלא,

את לא שומעת, אני לא רואה,

לילה בהיר, ירח מלא.

 

באמצע החדר עומד כיסא,

את לא שומעת, אני לא רואה,

באמצע החדר עומד כיסא.

 

על הכיסא איש עולה,

את לא שומעת,

אני לא רואה, על הכיסא איש עולה.

 

סביב צווארו חבל עבה,

את לא שומעת, אני לא רואה,

סביב צוארו חבל עבה.

– – – – – –

לילה בהיר, ירח מלא.

את לא שומעת, אני לא רואה | 1969

מה איכפת לציפור » אין מקום לשניים על עמוד חשמל
×