העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק,

הים הוא מלוח, הים הוא עמוק,

אם הים הוא עמוק, מה איכפת לו לעץ,

מה איכפת לו לים שהעץ הוא ירוק.

 

העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק,

יפה הציפור, היא תעוף לה רחוק,

אם תעוף הציפור, מה איכפת לו לעץ,

מה איכפת לציפור שהעץ הוא ירוק.

 

הים הוא מלוח, הים הוא עמוק,

יפה הציפור, היא תעוף לה רחוק,

אם תעוף הציפור, מה אכפת לו לים,

מה איכפת לציפור שהים הוא עמוק.

 

אדם שר שירים כי העץ הוא ירוק,

אדם שר שירים כי הים הוא עמוק,

אם תעוף הציפור, לא ישיר עוד שירים,

מה איכפת לציפור אם ישיר או ישתוק.

מה איכפת לציפור | 1970

מה איכפת לציפור » אין מקום לשניים על עמוד חשמל
×