נעלת את הדלת ואתה בבית-הכיסא,

מכנסיך מופשלים, על ברכיך עיתון,

ושוב האמבטיה מזה והכיור הקטן מזה,

ואתה באמצע, והמעיים נותנים טון.

ביקור במקומות הקדושים אחרי המלחמה | 1968

×