הרהור טורד את מנוחתי,

מה יהיה לאחר מותי:

כמה זמן תימק גופתי,

ואיך ובידיו של מי יימעך

התחת של אהובתי.

הרהור טורד את מנוחתי | 1999

×