עזבתי עולם יקר,

ירדתי לקבר קר,

ואיפה את, ואיפה

השקע של ראשינו בכר?

עזבתי עולם יקר | 1999

×