שלום, בֵּית עולם,

נשים רקובות, ידידים שקטים,

חושך מצרים, תולעת בתחת,

אבק נעלם.

שלום, בֵּית עולם | 1999

×