מרוּמֶה, רוחש רימה,

אני שוכב באדמה;

באמבטיה, ערומה,

מזדקרת לה פיטמה.

מרוּמֶה, רוחש רימה | 1999

×