תן גרון בריא לצעוק מכאב,
ולב בריא לשברון הלב,
ועיניים בריאוֹת לראות כמה שחור,
ושיניים בריאוֹת שיהיה מה שינשור –

 

תן לנו בריאוּת.

 

תן לנו בריאוּת לבכות על מה שאין,
ובריאות לקנא, ובריאות להתלונן,
וקצת בריאות לפחדים, לבדידות,
וגם להתייאש תן קצת בריאות –

 

תן לנו בריאוּת.

 

תן שפע בריאות לתלות כמו שצריך,
ועוד טיפת בריאות בשביל הייסורים,
ותן לנו בריאות להבין בפשטות
שחיינו לשווא, ולשווא גם נמות –

 

תן לנו בריאות.

×