[תור לאוטובוס בתחנה המרכזית. אשה מחכה. נכנס איש ועומד מאחוריה]

איש [לעצמו]

רחצתי ידיים בבית-שימוש ולא היה לי במה לנגב. אנגב אותן בשמלה של המטונפת שעומדת לפני בתור, טיפת זוהמה נוספת לא תזיק לה.

[מנגב ידיו בשמלתה]

אשה [לעצמה]

ניסה ללטף.

[לאיש, כביכול באיום]

מנסים?

איש [נבוך]

את… ככה… מאוד…

אשה מציעים נישואים!?

איש אני… ככה… מאוד…

אשה לרבנות!

[משלבת זרועה בזרועו וגוררת אותו החוצה]

לרבנות! | 1993

×