[גבר ואשה בחדר]

גבר וכעת, כסמל לאבסורד חיינו, גסמיך ראשינו זה לזה, ונפלוט את ּההברה הסתמית וחסרת המשמעות "אוּ—וּ".

[שניהם מסמיכים ראשיהם זה לזה, וגועיס געייה ממושכת]

שניהםאוּ—וּ.

[פתאום לופת הגבר את האשה, מצמידה אליו, מחבקה ומנשקה ואף דופקה דפיקה קצרה וגומר. תשוש]

גבר כעת נחזור לסמל לאבסורד חיינו ונגיד שוב את ההברה הסתמית "אוּ—וּ".

שניהםאוּ—וּ.

גבר תודה וחן-חן.

[הולך]

הברה סתמית | 1993

×