ספטמבר, סתיו,
ערב שקט;
עלה נושר,
סיני מת.

ספטמבר, סתיו | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×