על כיסאי הישָׁן בביתֵך
יושב איש זר,
פעם אני ישבתי שם –
זה נגמר.

האיש גומע מרק-עוף,
וטוב לו מאוד,
פעם לי היה עוף –
לא עוד.

על כיסאי הישן | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×