אחד ער, שני נוחר;
אחד עושה,
שני חולם את זה.

והנוחר –
אינו יודע שחולם,
קשה עליו המעשֶׂה
כמו לָעושֶׂה.

והעושה –
אינו יודע שהוא ער,
מוזר עליו המעשה
כמו לַנוחר.

אחד ער, שני נוחר;
שלישי קורא בספר,
לוגם כוס תה ומהרהר.

אחד ער, שני נוחר | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×