מי מחכֶּה לי מדי ערב בשובי הביתה
כמו כלב נאמן?
זה ידידי הטוב, חלוֹף-הזמן.

ומי באישון לילה צץ, כמו ק-דוד
שלא ראיתי כבר יובלות?
וו התקפת אבני כליות.

ומי הבטיחה שתבוא כל יום,
אבל לָנֶצח לא תבוא?
אהובתי, שושנה הר -נְבוֹ.

מי מחכה לי | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×