אני אֶת לִי אהבתי
אך לי אמרה לי לֹא;
לפני שלי הלכה,
עשתה לי פּיפּי פֹּה.

שיר אהבה ללי | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×