כשאהובתי צוחקת
צחוק לבבי, בריא,
רואים שחסרה לה שן,
והבל לא נעים נודף
מפיה ובתי-שֶׁחיהּ,
עיניה מתכווצות
לשני סדקים עכבריים,
פניה מתקמטות
כפני גבינה רזה,
וקול תרועה גס
בוקע מחזָהּ.

כזאת אהובתי כשהיא
צוחקת במיטה כל לילה,
בראותה אותי כה
מתאמץ ולא מצליח,
גונח, מתאדם, מזיע,
יורד לבית-שימוש ונאנח
מעצירות או מצריבה בַּשלפוחית,
מחשבונות עבר, מפחד העתיד,
או סתם מִבּהייה ריקה
וארוכה ללא תכלית.

כשאהובתי צוחקת | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×