אוי מנגינה ישנה, עצובה:
מי שחי זקוק לאהבה.
ומי שאין לו אהבה,
יסתפק בקצת חיבה.
ומי שאין לו גם חיבה,
ילעס לו לחם עם ריבה.

אוי מנגינה ישנה, עצובה…

מנגינה ישנה | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×