וכשחיבקתָּ אותי חשבתָּ כך:
זוהי אשה קצרה ולעניין,
אדפוק ואזרוק
ואלך לבלי שוב.
כי מה, ממה אחשוש?
תבכה? – כולן בוכות,
זהו עולם מלא בכיות.
לאט לאט תשכח,
זהו עולם מלא שיכחות.
גם אם תזכור,
לכמה זמן?
בעוד שישים שנה תמות,
זהו עולם מלא מיתוֹת.
ושקט, ושלווה,
ודומייה רבת -הוד.

כשחיבקת אותי חשבת כך,
ועדיין חושב, לצידי אתה נח.

כשחיבקת אותי חשבת כך | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×