אד קל חמצמץ-מבאיש
עולה ומסתלסל מתוך
פתחי גופה של אהובת ליבי
כמו ריח קל של קיא
ושתן שיכורים ישָׁן
במדרגות היציאה מן הקולנוע.

הו, מה עגום המעבר
מן הזוהר האמריקאי אל
תפלותו של ערב מהביל באסיה!
עוד בדל חיוך אוויל נסוך
על שפתותינו, וכבר
מדשדשות רגלינו ביגיעה
עם עֵרֶב-רַב אל שִׁמְמון הרחוב.

מאחורינו כבר מגיף בקול טריקה
סדרן צולע את הדלת;
לפנינו – בהייה ריקה.

פתחי היציאה מן הקולנוע | 1993

הג'יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים » טורקי, טורקי, מי חלם אותך הלילה
×